laatste nieuws over het mea-platform

all news

intelligente verwerking

mea, gebouwd door een team van verzekeringsveteranen en technologisch talent, mea lost problemen in de sector op door verzekeraars, makelaars en MGA's de vrijheid te geven om zich te concentreren op het opbouwen van concurrentievoordeel.