intelligente innsendinger

intelligente innsendinger

intelligente innsendinger utrydder manuell behandling og dataregistrering, og frigjør forsikringsselskaper og MGA-er til å fokusere ressurser og budsjetter på å skrive den mest lønnsomme virksomheten – raskt.

Multietnisk teamarbeid. Svart mann og muslimsk kvinne diskuterer prosjektet sitt ved hjelp av bilder.

for alle forsikringsselskaper og MGA-er er innleveringene tette og inkonsekvente

som et resultat bruker forsikringsselskaper timer manuelt på å trekke ut data fra tusenvis av sider med e-post og dokumenter, noe som er en stor drenering av ressurser.

mea intelligente innleveringer trekker automatisk ut og prioriterer risiko, slik at forsikringsgivere har alt de trenger for å fokusere på tegning

brukeren bestemmer ganske enkelt hvilken informasjon de trenger og hvordan de vil at den skal presenteres. ora er forhåndstrent Forsikring AI, så fungerer umiddelbart i stedet for å ha måneder med utvikling.

Forretningsmann i diskusjon med kollega under teammøte i kontorkonferanserom

siste nytt

No posts

prøv denne modulen

finn ut hvordan du kan dra nytte av mea intelligente innleveringer.