intelligent plassering.

intelligent plassering.

forsikringsprosessen kan være langsom og tidkrevende for meglere. mea intelligent plassering øker hastigheten på omslagstiden, evnen til å oppnå risikoprisen og forbedrer marginene.

meglerplasseringsprosessen er kostbar og svært manuell

plasseringsbehandling hos meglere kan være ineffektiv, treg og innebære begrenset datafangst. mea intelligent plassering akselererer denne prosessen.

mea intelligent plassering fjerner manuelle trinn og automatiserer dataflyten mellom meglere

klientdokumenter trekkes automatisk ut i innsendingsformater, der datavalidering, sortering og saksflyt til riktig megler håndteres automatisk. Forhåndsutfylte innsendingspakker med berikede data er deretter klare for garantister.

Forretningsmann sitter ved skrivebordet i høyteknologisk oppstartskontor som jobber på datamaskinen

siste nytt

No posts

finn ut mer

finn ut hvordan du kan dra nytte av mea intelligent plassering.