Robert V. James

Robert V. James Rådgivande styrelseledamot

Bob har 30 års operativ erfarenhet inom skadeförsäkringssektorn och har erfarenhet av P&L-ledning, affärssegment/företagsledning inom alla delar av sektorn.

Han är för närvarande Chief Operations Officer (Operativ chef) för Lloyd’s of London.

Bob fokuserar för närvarande på digitaliseringen av Londons försäkringsmarknad.

ta kontakt

du kan prova plattformen eller prata med en medarbetare genom att klicka nedan.