intelligent placering

intelligent placering

försäkringsplaceringsprocessen kan vara långsam och tidskrävande för mäklare. mea intelligent placering ökar hastigheten på vändningstiden, förmågan att uppnå riskpriset och förbättrar marginalerna.

mäklarens placeringsprocess är kostsam och mycket manuell

Placeringsbehandling hos mäklare kan vara ineffektiv, långsam och innebära begränsad datafångst. mea intelligent placering påskyndar denna process.

mea intelligent placering tar bort manuella steg och automatiserar dataflödet mellan mäklare

kunddokument extraheras automatiskt till inlämningsformat, där datavalidering, triage och flöde av ärenden till rätt mäklare hanteras automatiskt. Förifyllda inlämningspaket med berikad data är sedan redo för försäkringsgivare.

Affärsman sitter vid skrivbordet i högteknologiskt startkontor och arbetar på datorn

senaste nytt

No posts

ta reda på mer

T\ta reda på hur du kan dra nytta avmea intelligent placering.