vårt team & rådgivande styrelseledamoter

vårt team & rådgivande styrelseledamoter

hos mea har vårt team och våra rådgivande styrelseledamoter hundratals års erfarenhet av försäkrings- och teknikbranscherna. Genom vår djupa förståelse för branschen har vi skapat en snabb, effektiv och intelligent bearbetningsplattform som är skräddarsydd för att göra det enkelt att hantera försäkringar.

vårt teams engagemang för excellens och innovation innebär att du kan lita på att vi levererar de lösningar du behöver för att effektivisera din försäkringshantering och uppnå dina välförtjänta affärsmål.

ledande befattningshavare och rådgivande kommitté

John M. Cusano, Jr

Styrelseledamot

Patti Griffin

Styrelseledamot

Robert V. James

Styrelseledamot

David Ledger

Styrelseledamot

teknik och verksamhet

Jasmeet Kaur Dhanjal

Peronaldirektör Indien

Sumita Kumari

Verksamhetschef Indien

Benjamin Luqmani

Operativ Chef

Grayson Poole

Chef för Kundleverans

försäljning och marknadsföring

ta kontakt

du kan prova plattformen eller prata med en medarbetare genom att klicka nedan.